Piffa upp skolans toaletter med  VVS-hjältarna

Projektet ”Piffa upp skolans toaletter” är ett roligt och engagerande uppdrag där elevernas insatser blir både viktigt och på riktigt.

Toaletterna är en del av arbetsmiljön

Toaletterna är en viktig del av elevernas arbetsmiljö och är en av de faktorer som bidrar till hur eleverna mår. Välfungerande, städade och trevliga toaletter bidrar till bättre hälsa och skolgång bland annat genom ökad trygghet och bättre hygien.

Börja med lektioner för årskurs 4-6

Hos VVS-hjältarna hittar ni fyra lektioner om vatten för mellanstadiet. Jobba med en eller flera av lektionerna innan ni inleder projektet.

1 Spara på vatten

I stora delar av världen är vatten en bristvara. Och även om vi har dricksvatten direkt ur kranen så måste vi tänka på hur vi använder det.

2 Globala målen om vatten

Lektionen handlar om de globala målen för hållbar utveckling. 1 av 9 personer i världen har inte tillgång till rent vatten samtidigt vet vi att rent vatten, sanitet och hygien är grundläggande för fattigdomsbekämpning.

3 Ett roligt och viktigt jobb

Den här lektionen handlar om de som arbetar med att ordna livsviktiga saker som vatten och avlopp i samhället, VVS-montörer.

4 Bygg en vattenrenare

I den här lektionen får ni bygga en egen vattenrenare. Ni får också prata om ifall vi kan dricka vatten direkt ur källor, fjällbäckar eller sjöar.

Piffa upp skolans toaletter

En rolig avslutning på arbetet med lektionerna är att ni skapar ert eget projekt på temat ”piffa upp skolans toaletter”.

Projektet blir unikt eftersom att det blir på riktigt för eleverna. Eleverna får en chans att tycka till och förändra skolans toaletter. Om skolan är nybyggd kan ni välja att göra om idrottshallen, simhallens eller fritidsgårdens toalett. Det är viktigt att det är något som är nära och som eleverna har en anknytning till.

Projektet skapar ett engagemang för att det handlar om elevens vardag, hälsa och i det långa loppet skolresultat. Därför kan du som lärare förvänta dig elever som är aktiva.

Projektförslag

En bra idé är att inleda projektet med att göra en enkel undersökning och problembeskrivning. Börja med att låta eleverna arbeta i grupper med frågor som:

 • Hur används toaletterna idag?
 • Hur är trivseln på toaletterna?
 • Hur upplevs tryggheten kring toaletterna?
 • Finns det några problem med toaletterna?
 • Vad skulle ni vilja åtgärda/förändra med toaletterna?
 • Vad kan vi göra själva, vad kan andra göra?
 • Vad för saker vill vi ha med på toaletten? Till exempel högtalare, självspolande toaletter etc.

Avsluta med att grupperna lyssnar till varandra och sammanställer sina idéer i en problembeskrivning. Problembeskrivningen kan ni använda för att prata med er rektor om finansiering och skolledningens stöd för att gå vidare i projektet.

Nå riktiga resultat
Även med en begränsad budget kan ni nå riktiga resultat. Med hjälp av fondvägg, tapet eller färg upplevs stora förändringar. Men allra roligast är att låta eleverna komma med sina förslag. För att hjälpa dem på traven kan du föreslå teman att arbeta med, exempelvis musiktoalett, rymdtoalett eller idrottstoalett.

Använd digital teknik

I kursplanerna står det att eleverna ska få använda digital teknik för att skapa ritningar, skisser och presentationer. Att involvera den digitala tekniken är ett utmärkt sätt för eleverna att pröva, visualisera och redovisa sina idéer.

Förslag på hur ni kan använda digital teknik i projektet

 • Börja med att eleverna fotar hur toaletten ser ut just nu.
 • Med hjälp av dator eller surfplatta designar eleverna varje vägg på toaletten.
 • Eleverna visar och förklarar sin design i en film, där eleven med hjälp av en voice over förklarar det bilderna visar.
 • Eleverna skapar en portfolio under arbetets gång: Fota processen efter varje lektion. Använd sedan dessa foton till att skapa en film/presentation av processen.

Ämnesövergripande

Projektet inbjuder till ett ämnesövergripande arbete. Matematik och teknik för beräkningar och hantverk. Genom att även prata om fysiologi kan ni involvera både biologi och idrott till exempel (det är ju inte bra att “hålla sig” en hel dag för att toaletten är dålig).

Elevinflytande

Att arbeta med elevinflytande är en viktig del i läroplanen och så klart i elevernas skolgång. Hela projektet genomsyras av just elevinflytande, eftersom läraren sätter ramarna och eleverna designar sin toalett just som de vill.

Avsluta projektet

Hur ni avslutar projektet beror helt på vilka förutsättningar ni har haft och hur långt ni kom i projektet. Avslutningen kan handla om allt från redovisningar till en officiell invigning.

Dela med er

Dela med er av era projekt genom att skicka bilder till oss på VVS-hjältarna, kontakt@vvshjaltarna.se. Vi kommer att publicera era bilder här på vvshjaltarna.se.

Lycka till!

Koppling till läroplan för grundskolan (Lgr11)

Om elevinflytande ur läroplanen:

Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Om VVS-hjältarna

VVS-hjältarna är ett undervisningsmaterial om vatten för årskurs 4-6 och 7-9. Materialet passar för ämnesövergripande arbete och kan bland annat kopplas till Biologi, Geografi, Kemi, Samhällskunskap, Teknik, Svenska och Bild.

Koppla till kursplaner

Här kan du se förslag på koppling till kursplaner för projektet.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?