En tävling för årskurs 7-9

Elever i årskurs 7-9 får vara med och tävla i ett roligt filmuppdrag!

Ämnen
NO och Teknik. Självklart är ni välkomna att delta i tävlingen genom andra ämnen också.

Tävlingsuppdraget – Reklamfilm

Scenario: Extrema värmeböljor som slår mot Europa har blivit allt vanligare. Det varma klimatet i kombination med lite nederbörd slår mot hela samhället och vatten har blivit en bristvara. 

Elevernas uppgift är att spela in en reklamfilm för målgruppen ungdomar i åldern 13 till 15 år. Målet med reklamfilmen är att påverka ungdomar att förändra vanor och välja smart teknik som bidrar till hållbar konsumtion av vatten.

Filmen får vara max 90 sekunder. När eleverna är klara ska de sprida filmerna för att få så många röster som möjligt.

Tips

Med lektionerna “VVS i samhället” och “Den hållbara skolan” lär sig eleverna hur vi kan göra hållbara val genom förändrat beteende och med hjälp av smart teknik. Med lektionen ”Tävlingen” får eleverna stöd genom hela processen.

Krav på filmen

Eleverna får vara kreativa och göra en film med material som de själva skapar (bilder, film, ljud, musik). Ett bra tips är att eleverna spelar in en film med sig själva. Filmerna får absolut inte innehålla upphovsskyddat material. Exempelvis får eleverna inte använda film eller foto som de hittar på nätet. Eleverna ska skapa egen film eller foto. Bidrag som innehåller material från exempelvis andras youtube-filmer diskvalificeras.

Att tänka på vid gruppindelning

Generellt sett är det du som pedagog som skall dela in klassen i grupper. Vid detta uppdrag är det extra viktigt med tanke på tävlingsmomentet. Alla har inte samma förutsättningar när det gäller antal vänner, populäritet osv. Läs gärna mer om att skapa grupper.
Gör så här
 • Eleverna skapar filmen och laddar upp den på Youtube eller Vimeo (Sätt film på Youtube till offentlig).
 • Eleverna använder sedan länken från Youtube eller Vimeo till filmklippet när de skickar in bidraget till VVS-hjältarna.
 • När filmen är inskickad kommer den att granskas. Eleverna får sedan ett mail där vi meddelar om filmen är godkänd att vara med i tävlingen.

Deadline för att skicka in filmer är den 30 januari 2020.

Priser

Priser delas ut till det bästa bidraget i varje årskurs:

 • 1:a pris Åk 7 – 6.000 kr
 • 1:a pris Åk 8 – 6.000 kr
 • 1:e pris Åk 9 – 6.000 kr

Röstning och prisutdelning

Från 7 februari ligger alla bidragen synliga på sidan www.vvshjaltarna.se och vem som helst kan gå in och rösta. Under perioden 7  till 24 februari är det eleverna – alltså de som har lämnat in bidrag – som sprider sina filmer och ”jagar” röster. Röst ges i form av ”tumme upp” vid bidragen på sajten. För att undvika spam-röstning, alltså att samma person går in och röstar hundra gånger, får de som röstar logga in via sitt Facebook eller Googlekonto.

Efter den 26 februari får juryn tillgång till de tio bidrag som fått flest röster och rangordnar dessa från 1-10. För varje bidrag skrivs en kort motivering. Juryn står för hälften av rösterna och den andra hälften kommer från sajtens besökare. Presentation av vinnare och prisutdelning äger rum 11 mars 2020.

Tävlingsregler

 • Tävlingen är för elever i årskurs 7-9.
 • Bidrag måste skickas in senast den 30 januari 2020 för att kunna delta i tävlingen.
 • Det går endast att lämna in en film per grupp. En klass kan bestå av flera grupper med varsitt bidrag. En grupp kan bestå av enskilda elever eller upp till 32 elever. Läraren ansvarar för gruppindelning.
 • En film får vara max 90 sekunder och lämnas som länk till Youtube eller Vimeo.
 • Deltagarna får inte använda eller på något annat sätt göra intrång i upphovsskyddat material.
 • Priser delas ut till de tre bästa bidragen baserat på poäng, men max en grupp per klass kan vinna pris. Hälften av poängen kommer från de röster bidragen fått på vvshjaltarna.se under finalomgången och hälften från juryn. Juryns beslut kan inte överklagas.

Tävlingsvillkor

 • I och med att ni skickar in ert tävlingsbidrag samtycker ni till att era ifyllda uppgifter behandlas i syfte att löpande förse er med information om tävlingen till angiven e-postadress.
 • All information som ni publicerar på filmsidan har VVS-hjältarna rätt att fritt sprida vidare och använda i andra medier för att inspirera fler att delta i tävlingen.
 • De personer som är med i filmen godkänner medverkan.
 • Priserna i tävlingen delas ut som klasspriser och överförs till klassen genom skolans konto efter att tävlingen är avslutad.
 • VVS-hjältarna har rätt att välja att inte publicera eller avpublicera bidrag som är olämpliga, stötande eller bidrag som inte möter tävlingens kriterier.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?