Tävlingen

Inledning

Den här lektionen handlar om att göra filmen, alltså ert bidrag i tävlingen VVS-hjältarna.

Ämnen

Bild och Svenska. Detta är förslag på ämnen, du får gärna inkludera och arbeta med andra ämnen som du tycker passar.

Tips till lektionen

Tävla med film

Syftet med tävlingen är att du får använda dina kunskaper om betydelsen av vatten och värme i vardagen för att skapa en film som påverkar andra att göra hållbara val. Här är några tips på frågor att fokusera på:

 • Utveckla våra sätt att spara vatten. Vad har vi gjort förr i tiden och vad kan vi göra idag för att spara vatten?
 • Varför är vatten en förutsättning för din vardag? Gör en film som på ett roligt sätt visar hur er vardag skulle se ut utan fungerande vatten och avlopp.
 • Visa och berätta hur ni tror att vattenförsörjningen kommer att se ut i framtiden.
 • Varför är rent vatten och fungerande avlopp en förutsättning för ett väl fungerande samhälle?

Förberedelser

Bli insatt i ämnet och skaffa kunskaper genom att först göra andra lektioner som finns på sajten:

 • Vatten – en mänsklig rättighet
 • VVS i samhället
 • Den hållbara skolan
 • Torkan i Sverige 2018
 • Var kommer allt vatten ifrån?

Gör så här

Steg 1

Planera vad du vill berätta i din film och hur den ska inspirera fler att göra hållbara val. Läs våra tips i filmskolan.

Tänk på målgruppen. Det är värt att fundera på vem din film vänder sig till. Vissa ord eller uttryck kanske inte passar för en äldre respektive yngre publik.

Du ansvarar själv för att inte använda eller på något annat sätt göra intrång i upphovsskyddat material. Skapa din egen musik eller hitta så kallad ”royaltyfri” musik.

Steg 2

Kom på ett kreativt namn på filmen som är enkelt att sprida vidare. Du använder även namnet när du skickar in tävlingsbidraget till VVS-hjältarna.

Steg 3

Skapa filmen och publicera den på: Youtube eller Vimeo. Lista filmen som ”offentlig” i Youtube.

Steg 4

Använd Youtube- eller Vimeolänken till filmklippet för att skicka in bidraget till VVS-hjältarna. Skicka in ditt bidrag här.

För att lämna in ett tävlingsbidrag gå till ”skicka in ditt bidrag”.

Koppling till kursplaner

Centralt innehåll

Bild

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Svenska

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?