Lär om betydelsen av vatten och värme för ett fungerande samhälle

VVS-hjältarna är ett skolmaterial med tillhörande aktiviteter för mellanstadiet och högstadiet. Lektioner och aktiviteter fokuserar på något som många tar för givet: värme, vatten och avlopp. Eleverna får reflektera kring vanor och teknik som bidrar till en hållbar utveckling och ger kunskap om hur vi alla kan bidra till att de Globala målen uppnås.

Lektioner och projekt

För årskurs 4-6

Med lektionerna för årskurs 4-6 får ni hjälp att utveckla olika perspektiv på frågan om vatten. Ni kan också lära er om hur det är att jobba som VVS-montör. Välj lektioner att jobba med här.

För årskurs 7-9

Lektionerna för årskurs 7-9 berör flera områden och hjälper elever att utveckla olika perspektiv på frågan om vatten. Utifrån de frågor som passar er och de ämnen ni jobbar inom kan ni välja fritt bland utbudet av lektioner. Välj lektioner att jobba med här.

Piffa skolans toaletter

I projektet Piffa skolans toaletter får eleverna en chans att tycka till och förändra skolans toaletter. Om skolan är nybyggd kan ni välja att göra om idrottshallen, simhallens eller fritidsgårdens toalett. Projektet blir en rolig och unik avslutning på arbetet med lektionerna eftersom att det blir på riktigt för eleverna. Läs mer om projektet här.

Kopplat till ämnesplaner

Lektioner och aktiviteter kopplas till följande ämnen.

  • Biologi
  • Engelska
  • Geografi
  • Kemi
  • Samhällskunskap
  • Teknik
  • Svenska
  • Bild

OM VVS-HJÄLTARNA

VVS-hjältarna tar avstamp i hållbarhetsfrågor om vatten och värme. Satsningen vänder sig till lärare och elever i årskurs 4-6 och 7-9.

GLOBALA MÅLEN

Arbeta med koppling till kursplaner och de globala målen. Med VVS-hjältarna tar vi utgångspunkt i mål 6 i de globala målen.

INTEGRERAD SYV

Stärk elevernas valkompetens inför valet till gymnasiet. Läs mer på sidan för studie- och yrkesvägledare.

OM VVSYN

VVS-Branschens Yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?