Integrerad studie- och yrkesvägledning

VVS-hjältarna vänder sig både till dig som studie- och yrkesvägledare och pedagog. Som studie- och yrkesvägledare kan du arbeta tillsammans med pedagogen på ett enkelt och givande sätt. Syftet är att ge eleverna:

 • Möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för elevers framtida studie- och yrkesval.
 • Möjlighet att utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval.

Genom att tydligt koppla samman det pedagogiska materialet med verktyg för studie- och yrkesvägledare uppfyller vi de förslag som Skolverket och Skolinspektionen står bakom:

 • Stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete.
 • Erbjuda undervisningsmaterial med koppling skola-arbetsliv i alla ämnen.
 • Öka kunskapen om arbetsmarknaden.
 • Utveckla samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan.

Om VVS-yrket och branschen

Via länkarna hittar ni underlag för att arbeta med tillsammans eleverna.

Förslag på studiebesök med pedagog

 • VA-planering hos kommunen.
 • Besök ett reningsverk.
 • Besök ett nybygge för att se hur man planerar och sätter värme, vatten och sanitet.
 • Besök VVS- och fastighetsprogrammet på en gymnasieskola och lär er med om utbildningen och branschen.

 • Bjud in en VVS-ambassadör  från en gymnasieskola.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?