Piffa skolans toaletter med  VVS-hjältarna

Välkommen till ett roligt och engagerande uppdrag där elevernas insatser blir på riktigt.

Toaletterna är en del av arbetsmiljön

Toaletterna är en viktig del av elevernas arbetsmiljö och är en av de faktorer som bidrar till hur eleverna mår. Välfungerande, städade och trevliga toaletter bidrar till bättre hälsa och skolgång bland annat genom ökad trygghet och bättre hygien.

Dela med er!

Vi vill gärna att ni delar med er av era projekt genom att skicka bilder till oss på VVS-hjältarna. Skicka även med en kort text där ni berättar om hur ni har valt att piffa er toalett.

Skicka e-post till: kontakt@vvshjaltarna.se.

Vi kommer att publicera era bilder här på vvshjaltarna.se. Om just ert projekt är riktigt lyckat kan vi höra av oss och be att få göra en PR-insats kring ert arbete med att piffa toaletten.

Lycka till!

Bild från en toalett med högtalare och blommor.

Arbeta med lektioner för årskurs 4-6

Hos VVS-hjältarna hittar ni fyra lektioner om vatten för mellanstadiet. Jobba gärna med en eller flera av lektionerna.

 1. Spara på vatten
 2. Globala målen om vatten
 3. Ett roligt och viktigt jobb
 4. Bygg en vattenrenare

Piffa skolans toaletter

Projektet blir en rolig och unik avslutning på arbetet med lektionerna eftersom att det blir på riktigt för eleverna.

Eleverna får en chans att tycka till och förändra skolans toaletter. Om skolan är nybyggd kan ni välja att göra om idrottshallen, simhallens eller fritidsgårdens toalett. Det är viktigt att det är något som är nära och som eleverna har en anknytning till.

Projektet skapar ett engagemang för att det handlar om elevens vardag, hälsa och i det långa loppet skolresultat. Därför kan du som lärare förvänta dig elever som är aktiva.

Projektförslag

En bra idé är att inleda projektet med att göra en enkel undersökning och problembeskrivning. Börja med att låta eleverna arbeta i grupper med frågor som:

 • Hur används toaletterna idag?
 • Hur är trivseln på toaletterna?
 • Hur upplevs tryggheten kring toaletterna?
 • Finns det några problem med toaletterna?
 • Vad skulle ni vilja åtgärda/förändra med toaletterna?
 • Vad kan vi göra själva, vad kan andra göra?
 • Vad för saker vill vi ha med på toaletten? Till exempel högtalare, självspolande toaletter etc.

Avsluta med att grupperna lyssnar till varandra och sammanställer sina idéer i en problembeskrivning. Problembeskrivningen kan ni använda för att prata med er rektor om finansiering och skolledningens stöd för att gå vidare i projektet.

Nå riktiga resultat
Även med en begränsad budget kan ni nå riktiga resultat. Med hjälp av fondvägg, tapet eller färg upplevs stora förändringar. Men allra roligast är att låta eleverna komma med sina förslag. För att hjälpa dem på traven kan du föreslå teman att arbeta med, exempelvis musiktoalett, rymdtoalett eller idrottstoalett.

Använd digital teknik

I kursplanerna står det att eleverna ska få använda digital teknik för att skapa ritningar, skisser och presentationer. Att involvera den digitala tekniken är ett utmärkt sätt för eleverna att pröva, visualisera och redovisa sina idéer.

Förslag på hur ni kan använda digital teknik i projektet

 • Börja med att eleverna fotar hur toaletten ser ut just nu.
 • Med hjälp av dator eller surfplatta designar eleverna varje vägg på toaletten.
 • Eleverna visar och förklarar sin design i en film, där eleven med hjälp av en voice over kommenterar det bilderna visar.
 • Eleverna skapar en portfolio under arbetets gång: Fota processen efter varje lektion. Använd sedan dessa foton till att skapa en film/presentation av processen.

Ämnesövergripande

Projektet inbjuder till ett ämnesövergripande arbete. Matematik och teknik för beräkningar och hantverk. Genom att även prata om fysiologi kan ni involvera både biologi och idrott till exempel (det är ju inte bra att “hålla sig” en hel dag för att toaletten är dålig).

Elevinflytande

Att arbeta med elevinflytande är en viktig del i läroplanen och så klart i elevernas skolgång. Hela projektet genomsyras av just elevinflytande, eftersom läraren sätter ramarna och eleverna designar sin toalett just som de vill.

Avsluta projektet

Hur ni avslutar projektet beror helt på vilka förutsättningar ni har haft och hur långt ni kom i projektet. Avslutningen kan handla om allt från redovisningar till en officiell invigning.

Koppling till läroplan för grundskolan (Lgr11)

Om elevinflytande ur läroplanen:

Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Koppla till kursplaner

Här kan du se förslag på koppling till kursplaner för projektet.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?