Världens viktigaste jobb!

INLEDNING

I den här lektionen får du lära dig om yrket VVS-montör. Kanske har du arbetat med lektionerna på VVS-hjältarna och undrar lite om själva yrket? I lektionen får du se några filmer om jobbet och du får även lite information om själva utbildningen.

ÄMNEN

Teknik

Vad gör en VVS-montör?

Vi tycker att VVS-montörer har världens viktigaste jobb. Utan VVS skulle samhället inte fungerar. Utan tillgång till rent vatten fungerar inte sjukhusen och utan tillgång till toaletter sprids sjukdomar.

En VVS-montör monterar rör och system som gör att vi får en bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. VVS-montörer arbetar överallt där man behöver ta hand om kranar, rör, vatten, värme, kök och badrum. Det kan till exempel vara på byggen och hemma hos privatpersoner.

Jobbet som VVS-montör är varierande och man jobbar både med huvudet och händerna. I jobbet får man läsa ritningar, tänka kreativt och försöka hitta smarta lösningar.

Utbildningen

VVS-montörer utbildas på VVS- och Fastighetsprogrammet, inriktning VVS. Under utbildningen har du minst 15 veckors praktik ute på företag.

VVS i verkligheten

Efter utbildningen på VVS- och fastighetsprogrammet kan du börja jobba som lärling för att sedan bli certifierad montör. Titta på filmen “VVS i verkligheten” där vi träffar Ludwig Löthman”. Ludwig arbetar som lärling på ett VVS-företag. 

Ta reda på:

Kolla i broschyren “Yrken inom VVS-branschen” och ta reda på vilka olika yrken som finns inom VVS-branschen.

Röster från unga VVS:are

“VVS-montör är ett bra yrkesval, det är mycket variation och inte samma sak hela tiden. Det jag tycker är roligt är att vi är så många som jobbar ihop, man blir ett gäng. Och så finns det så mycket utvecklingsmöjligheter, man kan bli så mycket mer, det är det jag gillar med det här yrket.”

Tugba Cicek, Uppsala

“För att passa som VVS-montör ska man gilla att jobba med kroppen och att hitta egna lösningar. När man är på byggen är det ritningar man ska följa men ibland måste man kunna lösa uppgifterna ändå och improvisera. Speciellt när det är småjobb, till exempel när man jobbar med service hemma hos kunder.“

Malte Stenström, Gotland

Fler tjejer i branschen

Helen Steenbuch flyttade till Umeå för två år sedan. Via en yrkesutbildning lämnade hon jobbet med försäkringar för att börja arbeta inom VVS-yrket. Se filmen “Helen lämnade försäkringsbranschen för VVS-yrket”.

Fråga:

Hur ser Helen på att vara tjej och arbeta i VVS-branschen?

EXIT TICKET

  • Ge några exempel på vad man får arbeta med som VVS-montör.

KOPPLING TILL KURSPLANER

Teknik

  • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

Integrerad SYV

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla om hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och att visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund.

Ur LGR11

  • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning
  • Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.
  • Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?