Lär om betydelsen av vatten och värme för ett fungerande samhälle

VVS-hjältarna är ett skolmaterial med tillhörande aktiviteter för högstadiet och mellanstadiet. Under vårterminen erbjuder vi dessutom en rolig skoltävling för alla elever i årskurs 7.

Våra lektioner och aktiviter fokuserar på något som många tar för givet: värme, vatten och avlopp. Eleverna får reflektera kring teknik och vanor som bidrar till en hållbar utveckling.

Lektioner för årskurs 7-9

Vatten – en mänsklig rättighet

I lektionen får eleverna lära om vatten ur ett globalt perspektiv och mål 6 i Agenda 2030.

VVS i samhället

Vi lär om vattnets kretslopp och vattenförsörjningen i samhället. Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack, hur är det möjligt?

Den hållbara skolan

I lektionen får eleverna lära om betydelsen av värme och vatten i skola och hem. Vad skulle exempelvis hända om vi inte hade fungerande avlopp?

Var kommer allt vatten ifrån?

Lektionen handlar om var vattnet vi använder kommer ifrån och hur det renas både innan och efter att vi har använt det.

Torkan i Sverige 2018

Lektionen handlar om vattensituationen i Sverige. Uppgiften fokuserar på sommaren 2018 som är en av de varmaste och torraste somrar vi har upplevt i Sverige.

Kopplat till ämnesplaner

Lektioner och aktiviteter kopplas till följande ämnen för årskurs 7-9.

 • Biologi
 • Geografi
 • Kemi
 • Samhällskunskap
 • Teknik
 • Svenska
 • Bild

Lektioner för årskurs 4-6

Spara på vatten

I stora delar av världen är vatten en bristvara. Och även om vi har dricksvatten direkt ur kranen så måste vi tänka på hur vi använder det..

Globala målen om vatten

Lektionen handlar om de globala målen för hållbar utveckling. 1 av 9 personer i världen har inte tillgång till rent vatten samtidigt vet vi att rent vatten, sanitet och hygien är grundläggande för fattigdomsbekämpning

Ett roligt och viktigt jobb

Den här lektionen handlar om de som arbetar med att ordna livsviktiga saker som vatten och avlopp i samhället, VVS-montörer.

Bygg en vattenrenare

I den här lektionen får ni bygga en egen vattenrenare. Ni får också prata om ifall vi kan dricka vatten direkt ur källor, fjällbäckar eller sjöar.

Kopplat till ämnesplaner

Lektioner och aktiviteter kopplas till följande ämnen för årskurs 4-6.

 • Biologi
 • Engelska
 • Geografi
 • Samhällskunskap

VVS-hjältarna 2020 – Tävlingen

För elever i årskurs 7 har vi en tävling med ett roligt filmuppdrag och chans att vinna fina priser.

Reklamfilm för hållbar konsumtion av vatten

”Extrema värmeböljor som slår mot Europa har blivit allt vanligare. Det extremt varma klimatet i kombination med lite nederbörd slår mot hela samhället och vatten har blivit en bristvara.”

Elevernas uppgift är att spela in en reklamfilm med mål att påverka ungdomar att förändra vanor och välja smart teknik som bidrar till hållbar konsumtion av vatten.

När filmen är klar ska eleverna sprida den för att få så många röster som möjligt.

Tips

Med lektionerna “VVS i samhället” och “Den hållbara skolan” lär sig eleverna om hur vi kan göra hållbara val genom förändrat beteende och med hjälp av smart teknik.

Priser

Priser delas ut till de tre bästa bidragen (max ett pris per klass) och fördelas enligt följande:

 • 1:a pris – 10.000 kr
 • 2:a pris – 5.000 kr
 • 3:e pris – 3.000 kr

Tävlingen öppnar 9 september 2020

Redan 9 september kan elever lämna in sina bidrag. Deadline för att skicka in filmer är den 30 januari 2020. Under perioden 7 februari till 24 februari är det eleverna – alltså de som har lämnat in bidrag – som skall ”jaga” röster. Röst ges i form av ”tumme upp” vid bidraget. Från 7 februari ligger alla bidragen synliga på sidan www.vvshjaltarna.se och vem som helst kan gå in och rösta. Här kan du läsa mer om att tävla.

Kopplat till ämnesplaner

Lektioner och aktiviteter kopplas till följande ämnen för årskurs 7.

 • NO
 • Teknik

OM VVS-HJÄLTARNA

VVS-hjältarna tar avstamp i hållbarhetsfrågor om vatten och värme. Satsningen vänder sig till lärare och elever i årskurs 4-6 och årskurs 7-9.

GLOBALA MÅLEN

Arbeta med koppling till kursplaner och de globala målen. Med VVS-hjältarna tar vi utgångspunkt i mål 6 i de globala målen.

INTEGRERAD SYV

Arbeta med att bredda bilden av arbetslivet och att visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund. Med VVS-hjältarna kan ni stärka elevernas valkompetens inför valet till gymnasiet. Läs mer på sidan för studie- och yrkesvägledare.

OM VVSYN

VVS-Branschens Yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?