Lär om betydelsen av vatten och värme för ett fungerande samhälle

VVS-hjältarna är ett skolmaterial med tillhörande aktiviteter för högstadiet. Under vårterminen erbjuder vi dessutom en rolig skoltävling.

Lektioner och aktiviter fokuserar på något som många tar för givet: värme, vatten och avlopp. Eleverna får reflektera kring teknik och vanor som ger en god inomhusmiljö och bidrar till en hållbar utveckling.

Om lektionerna

Vatten – en mänsklig rättighet

I lektionen får eleverna lära om vatten ur ett globalt perspektiv och mål 6 i Agenda 2030.

VVS i samhället

Vi lär om vattnets kretslopp och vattenförsörjningen i samhället. Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack, hur är det möjligt?

Den hållbara skolan

I lektionen får eleverna lära om betydelsen av värme och vatten i skola och hem. Vad skulle exempelvis hända om vi inte hade fungerande avlopp?

Var kommer allt vatten ifrån?

Lektionen handlar om var vattnet vi använder kommer ifrån och hur det renas både innan och efter att vi har använt det.

Torkan i Sverige 2018

Lektionen handlar om vattensituationen i Sverige. Uppgiften fokuserar på sommaren 2018 som är en av de varmaste och torraste somrar vi har upplevt i Sverige.

Kopplat till ämnesplaner

Lektioner och aktiviteter kopplas till följande ämnen för årskurs 7-9.

  • Biologi
  • Geografi
  • Kemi
  • Samhällskunskap
  • Teknik
  • Svenska
  • Bild

OM VVS-HJÄLTARNA

VVS-hjältarna tar avstamp i hållbarhetsfrågor om vatten och värme. Satsningen vänder sig till lärare och elever i årskurs 7-9.

GLOBALA MÅLEN

Arbeta med koppling till kursplaner och de globala målen. Med VVS-hjältarna tar vi utgångspunkt i mål 6 i de globala målen.

INTEGRERAD SYV

Stärk elevernas valkompetens inför valet till gymnasiet. Läs mer på sidan för studie- och yrkesvägledare.

OM VVSYN

VVS-Branschens Yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?