Om tävlingen

Låt dina elever i årskurs 7-9 tävla genom att använda deras kunskaper om betydelsen av vatten och värme (VVS) i vår vardag. Målet är att de ska skapa en film som påverkar andra att göra hållbara val. Filmen kan utformas på många olika sätt. Exempelvis kan den fokusera på situationer i hemmet utan värme, vatten och avlopp för att väcka uppmärksamhet kring fördelarna med teknik och vanor som bidrar till en hållbar inomhusmiljö.

Så här går tävlingen till:

 • Lär om betydelsen av vatten och värme (VVS) i vår vardag och hur vi kan göra hållbara val.
 • Planera för filmens innehåll och hur den ska inspirera andra. Ta hjälp av vår filmskola.
 • Skapa filmen och ladda upp den på: Youtube eller Vimeo.
 • Använd sedan länken till filmklippet när ni skickar in bidraget till VVS-hjältarna.
 • När filmen är inskickad kommer den att granskas. Du får sedan ett mail där vi meddelar att filmen är med i tävlingen.
 • Deadline för att skicka in filmer är den 22 februari 2019.

Priser

Priser delas ut till de tre bästa bidragen och fördelas enligt följande:

 • 1:a pris – 10.000 kr
 • 2:a pris – 5.000 kr
 • 3:e pris – 3.000 kr

Röstning och prisutdelning

Under perioden 23 februari till 4 mars är det eleverna – alltså de som har lämnat in bidrag – som skall ”jaga” röster. Röst ges i form av ”tumme upp” vid bidraget. Från 23 februari ligger alla bidragen synliga på sidan www.vvshjaltarna.se och vem som helst kan gå in och rösta. För att undvika spam-röstning, alltså att samma person går in och röstar hundra gånger, får de som röstar logga in via sitt Facebook eller Googlekonto.

Efter den 4 mars får juryn tillgång till de fem bidrag som fått flest röster och rangordnar dessa från 1-5. För varje bidrag skrivs en kort motivering till hur innehåll, utformning och budskap är relevant för uppdraget:

”Skapa en film om vatten som inspirerar andra att göra hållbara val. Till er hjälp har ni våra färdiga lektioner. Syftet med tävlingen är att eleverna får arbeta kreativt och använda sina kunskaper om vatten som en förutsättning för vår vardag och ett väl fungerande samhälle.”

Juryn står för hälften av rösterna och den andra hälften kommer från sajtens besökare. Presentation av vinnare och prisutdelning äger rum 11 mars.

 

Tävlingsregler

 • Tävlingen är för elever i högstadiet.
 • Det går endast att lämna in en film per grupp. En klass kan bestå av flera grupper med varsitt bidrag. En grupp kan bestå av enskilda elever eller upp till 32 elever.
 • En film får vara max 60 sekunder och lämnas som länk till Youtube eller Vimeo.
 • Deltagarna ansvarar för att inte använda eller på något annat sätt göra intrång i upphovsskyddat material.
 • Bidrag måste skickas in senast den 22 februari för att kunna delta i tävlingen.
 • I första röstningsomgången deltar samtliga filmer i tävlingen. En person kan rösta på fler bidrag.
 • Tio bidrag går till final. De tio finalisterna består av de fem filmer som fått flest röster i första röstningsomgången och fem bidrag som VVS-hjältarna utser. Om fler bidrag har samma antal röster kommer juryn att välja ut de som anses bäst.
 • Priser delas ut till de tre bästa bidragen baserat på poäng. Hälften av poängen kommer från de röster bidragen fått på vvshjaltarna.se under finalomgången och hälften från juryn. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Priserna delas ut som klasspriser.

 

Tävlingsvillkor

 • I och med att ni skickar in ert tävlingsbidrag samtycker ni till att era ifyllda uppgifter behandlas i syfte att löpande förse er med information om tävlingen till angiven e-postadress.
 • All information som ni publicerar på filmsidan har VVS-hjältarna rätt att fritt sprida vidare och använda i andra medier för att inspirera fler att delta i tävlingen.
 • De eventuella personer som är med i filmen godkänner medverkan.
 • Priserna i tävlingen delas ut som klasspriser och överförs till klassen genom skolans konto efter att tävlingen är avslutad.
 • Prispengarna skall användas till utbildningsinsatser för klassen, gärna i syfte att fördjupa kunskap och intresse för de frågor som tas upp i lektionsmaterialet.
 • VVS-hjältarna har rätt att välja att inte publicera eller avpublicera bidrag som är olämpliga, stötande eller bidrag som inte möter tävlingens kriterier.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?