VVS-hjältarnas tävling 2023

Elever i årskurs 7-9 tävlar i ett viktigt uppdrag om vatten och de Globala målen.

Tävlingsuppdraget

”En morgon vaknar du för att gå till skolan och träffa dina klasskamrater som vanligt, men det kommer inte att bli en vanlig dag.”

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Fungerande vatten och avlopp är en förutsättning för bra skolgång. Skolgång utan vatten är ett verkligt problem i andra delar av världen. I Afrika söder om Sahara saknar mer än varannan skola, 53 procent, tillgång till toalett. Det innebär över 200 miljoner elever.

Så här beskrivs uppgiften för eleverna:

Tänk er att ni har vaknat i ett land söder om Sahara. Varken hemma hos er eller i skolan har ni fungerande VVS och er skola saknar helt tillgång till toalett.

Er uppgift är att jämföra en skoldag i det nya landet med era kompisar som är kvar hemma i Sverige med tillgång till VVS. Vilka skillnader upptäcker ni? Tänk till exempel på hur ni gör er i ordning inför skoldagen och hur skoldagen ser ut med raster och lunch.

Uppgiften i korthet

Eleverna jämför en skoldag i sitt nya land med kompisar som är kvar hemma i Sverige där det finns fungerande VVS. Eleverna får berätta om skillnader de upptäcker och hur dessa påverkar dem. Arbetet sammanställs i en presentation och eleverna gör en film av den.

Inlämning och presentationsform

Eleverna sammanställer uppgiften som en presentation med berättarröst. Powerpoint eller liknande presentationsprogram går bra att använda. Det går även bra att eleverna själva presenterar, med eller utan stöd av Powerpoint, exempelvis kan de filma sig själva framför en presentation i helbild.

Referenser till uppgiften

Krav på presentationen

Eleverna gör en presentation med material som de själva skapar (text, bilder och tal). En presentation får vara max 2 minuter och får inte innehålla upphovsskyddat material. Bidrag som innehåller upphovsrättsskyddat material kan ej delta. Presentationen görs i Powerpoint eller motsvarande program. Det går även bra att presentera själv, med eller utan stöd av ett presentationsprogram. Exempelvis kan eleverna agera framför en presentation i helbild.

Tävlingsbidraget lämnas in via webben som en film. För att spela in sin presentation kan eleverna använda skärminspelning med ljud. Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury som utser de vinnande bidragen.

Gör så här

 • Eleverna arbetar med uppgiften här.
 • Eleverna skapar sedan en film som de laddar upp på Youtube eller Vimeo.
 • Eleverna använder sedan länken till filmklippet när de skickar in bidraget här: Skicka in film.
 • Deadline för att skicka in bidrag är den 27 oktober 2023.

Att tänka på vid gruppindelning

Generellt sett är det du som pedagog som skall dela in klassen i grupper. Läs gärna mer om att skapa grupper.

Priser

Priser delas ut till det bästa bidraget i varje årskurs:

 • Vinnare Åk 7 – 10.000 kr
 • Vinnare Åk 8 – 10.000 kr
 • Vinnare Åk 9 – 10.000 kr

Viktiga datum

Tävlingen börjar 1 september och inlämning av bidrag pågår fram till 27 oktober. Juryn får sedan tillgång till bidragen. Presentation av vinnare och prisutdelning äger rum 20 november 2023.

Koppling till kursplaner

Biologi
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling.

Geografi
Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara natur­resurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intresse­kon­flik­ter kring naturresurser.

Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riske­rar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jord­bäv­ningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sår­barhet och hur risker kan förebyggas.

Samhällskunskap
Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och för­mögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och inter­nationellt ar­bete för att främja mänskliga rättigheter.

Tävlingsregler

 • Tävlingen är för elever i årskurs 7-9.
 • Bidrag måste skickas in senast den 27 oktober 2023 för att kunna delta i tävlingen.
 • Det går endast att lämna in en film per grupp. En klass kan bestå av flera grupper med varsitt bidrag. En grupp kan bestå av enskilda elever eller upp till 32 elever. Läraren ansvarar för gruppindelning.
 • En film får vara max två minuter och lämnas som länk till Youtube eller Vimeo.
 • Det är deltagarnas ansvar att respektera regler för upphovsskyddat material.
 • Priser delas ut till det bästa bidraget i varje årskurs efter beslut av juryn. Juryns beslut kan inte överklagas.

Tävlingsvillkor

 • I och med att ni skickar in ert tävlingsbidrag samtycker ni till att era ifyllda uppgifter behandlas i syfte att löpande förse er med information om tävlingen till angiven e-postadress.
 • All information som ni publicerar på filmsidan har VVS-hjältarna rätt att fritt sprida vidare och använda i andra medier för att inspirera fler att delta i tävlingen.
 • De nio bästa bidragen går till final och publiceras därmed på vvshjaltarna.se inför avslutande juryomgång.
 • Priserna i tävlingen delas ut som klasspriser och överförs till klassen genom skolans konto efter att tävlingen är avslutad.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?