Tävling – Meteoriten

Den här lektionen handlar om uppdraget Meteoriten och att skapa en presentation med er lösning.

Ämnen

Samhällskunskap, svenska och teknik men självklart går det bra att delta i tävlingen genom andra ämnen också.

Tävlingsuppdraget

Scenario: En meteorit har slagit ner i närheten av ett avlägset men modernt litet samhälle. Följden är att alla samhällsfunktioner är utslagna, även vattenförsörjningen. Det innebär att tillgången till rinnande vatten och fungerande avlopp är obefintlig.

Uppgift

 • Hjälp de styrande i samhället att prioritera vilka fem delar av samhället som första ska återfå tillgång till rinnande vatten.
 • Delar i samhället att välja bland är biografen, bondgården, fiskfabriken (där många jobbar), hotellet, hushållen, idrottsplatsen, ishallen, kärnkraftverket, mataffären, pizzerian, restaurangen, räddningstjänsten, sjukhuset, skolan, stadshuset, tandläkaren, äldreboendet.
 • Beskriv i vilken ordning era fem valda delar av samhället ska återfå tillgång till rinnande vatten.
 • Motivera varför ni har prioriterat från ett till fem som ni har gjort och beskriv vilken betydelse ni tror att vatten har för verksamheterna.
 • Beskriv vilken utbildning och kunskap som behövs för att jobba med att återställa vattenförsörjningen.
 • Sammanställ i en presentation med berättarröster som ni spelar in. Den inspelade presentationen får vara max två minuter.
 • Skicka in och var med i tävlingen.

Förberedelser

Med lektionerna  “VVS i samhället” och “Vatten – en mänsklig rättighet”  lär ni er om VVS och betydelsen av vatten i vårt samhälle.

Gör så här

Steg 1

Arbeta med uppgiften och ta fram er lösning. Motivera hur ni har prioriterat från ett till fem.

Steg 2

Gör en presentation med material som ni själva skapar (text, bilder och tal). Presentationen görs i Powerpoint eller motsvarande program. För att spela in presentationen kan ni använda skärminspelning med ljud.

Steg 3

Publicera filmen på: Youtube eller Vimeo. Lista filmen som ”offentlig” i Youtube.

Steg 4

Använd Youtube- eller Vimeolänken till filmklippet för att skicka in bidraget till VVS-hjältarna. För att lämna in ett tävlingsbidrag gå till ”skicka in ditt bidrag”.

Steg 5

När filmen är inskickad kommer den att granskas. Ni får sedan ett mail där vi meddelar om filmen är godkänd att vara med i tävlingen. Deadline för att skicka in filmer är den 29 oktober 2021.

Krav på filmen

Max speltid två minuter. Presentationerna får inte innehålla upphovsskyddat material. Bidrag som innehåller upphovsrättsskyddat material kommer att diskvalificeras.

KOPPLING TILL KURSPLANER

Samhällskunskap

(Syfte)
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Svenska

(Centralt innehåll)
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Teknik

(Syfte)
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

(Centralt innehåll)

 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?