Tävling

Tävlingen handlar om betydelsen av vatten i skolan. Ni får också skapa en presentation med ert tävlingsbidrag.

Ämnen

Biologi, Geografi och Samhällskunskap. Det går bra att delta i tävlingen genom andra ämnen också.

Förberedelser

Ni kan förbereda er med följande lektioner där ni lär er om VVS och betydelsen av vatten i vårt samhälle:
Den hållbara skolan
VVS i samhället

Tävlingsuppdraget

En morgon vaknar du för att gå till skolan och träffa dina klasskamrater som vanligt, men det kommer inte att bli en vanlig dag.

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Med sanitet menar vi fungerande vatten och avlopp, och det är en förutsättning för bra skolgång. Tänk dig att gå i skolan utan fungerande VVS. Visste du att skolgång utan vatten är ett verkligt problem i andra delar av världen?

– I Afrika söder om Sahara saknar mer än varannan skola, 53 procent, tillgång till toalett. Det innebär över 200 miljoner elever.

– 74 procent av alla skolor söder om Sahara saknar tillgång till tvål och vatten för att tvätta händerna. Det innebär nästan 300 miljoner elever.

I Grupper

Tänk er att ni har vaknat i ett land söder om Sahara. Varken hemma hos er eller i skolan har ni fungerande VVS och er skola saknar helt tillgång till toalett.

Er uppgift är att jämföra en skoldag i det nya landet med era kompisar som är kvar hemma i Sverige med tillgång till VVS. Vilka skillnader upptäcker ni? Tänk till exempel på hur ni gör er i ordning inför skoldagen och hur skoldagen ser ut med raster och lunch.

Här är två frågor för att hjälpa er att komma igång:

  • Var och till vad använder ni vatten i skolan?
  • Vad blir konsekvenserna om tillgången till vatten inte fungerar?

Inlämning och presentation

Sammanställ er uppgift som en presentation med berättarröst (max 2 min). Powerpoint eller liknande presentationsprogram går bra att använda. Det går även bra att presentera själv, med eller utan stöd av Powerpoint, exempelvis kan ni filma er själva framför en presentation i helbild.

Uppgiften i korthet

Jämför en skoldag i ert nya land med kompisar som är kvar hemma i Sverige där det finns fungerande VVS. Berätta om skillnader ni upptäcker och hur de påverkar er. Skapa en presentation och skapa en film av den.

  • Arbeta med uppgiften och skapa sedan en film som ni laddar upp på Youtube eller Vimeo.
  • Tänk på att filmen får vara max 2 minuter!
  • Använd länken till filmklippet när ni skickar in bidraget till VVS-hjältarna på sidan Skicka in film.

Referenser till uppgiften

unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet
wateraid.org
globalamalen.se

Koppling till kursplaner

Biologi
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling.

Geografi
Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara natur­resurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intresse­kon­flik­ter kring naturresurser.

Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riske­rar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jord­bäv­ningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sår­barhet och hur risker kan förebyggas.

Samhällskunskap
Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och för­mögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och inter­nationellt ar­bete för att främja mänskliga rättigheter.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?