Tävling – Snöstormen

Den här lektionen handlar om uppdraget Snöstormen och att skapa en presentation med er lösning.

Ämnen

Samhällskunskap, svenska och teknik men självklart går det bra att delta i tävlingen genom andra ämnen också.

Förberedelser

Inled med att arbeta med VVS-huset, hitta felen och lös problemen.

Ni kan också jobba med följande lektioner där ni lär er om VVS och betydelsen av vatten i vårt samhälle:

Var kommer allt vatten ifrån?
Den hållbara skolan
VVS i samhället

Se även filmen: Om värme – så funkar värme och uppvärmning.

Tävlingsuppdraget

En riktigt kall vinter med en ordentlig snöstorm har lamslagit samhället. Minus 40 grader celsius har uppmätts och saker har börjat gå sönder. Vägarna till samhället är avstängda på grund av halka och mycket snö. Ni är därför helt isolerade från närliggande städer.

Välj en byggnad: SKOLA | VÅRDCENTRAL | ÄLDREBOENDE | MATAFFÄR

I byggnaden ni har valt är både vatten och värme utslaget. Det innebär att tillgången till rinnande vatten och fungerande avlopp är obefintlig, dessutom finns ingen värme. Kom ihåg – det är en riktigt kall vinter och ni kan inte få hjälp utifrån.

Uppgift

 • Beskriv olika delar av byggnaden och förklara var man använder vatten och till vad?
 • Vad blir konsekvenserna av uteblivet vatten, värme och avlopp under en längre tid i er byggnad?
 • Varifrån kommer vattnet till byggnaden?
 • Till var leds använt vatten från byggnaden?
 • Hur värms huset upp?
 • Prioritera vilken del i byggnaden som först ska återfå tillgång till vatten, avlopp och värme. Motivera ert val och beskriv vad det betyder för verksamheten att värme och vatten kommer tillbaka.
 • Beskriv vilken utbildning och kunskap som behövs för att jobba med att återställa vattenförsörjningen och värmen. Hur utbildar man sig till VVS-montör?

Gör så här

Steg 1

Arbeta med uppgiften och ta fram er lösning.

Steg 2

Gör en presentation med material som ni själva skapar (text, bilder och tal). Presentationen görs i Powerpoint eller motsvarande program. För att spela in presentationen kan ni använda skärminspelning med ljud. Det går även bra att presentera själva, med eller utan stöd av ett presentationsprogram. Exempelvis kan ni agera framför en presentation i helbild.

Steg 3

Publicera filmen på: Youtube eller Vimeo. Lista filmen som ”offentlig” i Youtube.

Steg 4

Använd Youtube- eller Vimeolänken till filmklippet för att skicka in bidraget till VVS-hjältarna. För att lämna in ett tävlingsbidrag gå till ”skicka in ditt bidrag”.

Steg 5

När filmen är inskickad kommer den att granskas. Ni får sedan ett mejl där vi meddelar om filmen är godkänd att vara med i tävlingen. Deadline för att skicka in filmer är den 28 oktober 2022.

Krav på filmen

Max speltid två minuter. Presentationerna får inte innehålla upphovsskyddat material. Bidrag som innehåller upphovsrättsskyddat material kommer att diskvalificeras. Endast inlämnade filmer via Youtube eller Vimeo accepteras.

KOPPLING TILL KURSPLANER

Samhällskunskap

(Syfte)
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhälls­frå­gor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika int­ressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör sam­hälls­frågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Svenska

(Centralt innehåll)

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. An­pass­ning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och samman­hang. Talmanus och olika verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer, såväl med som utan digital teknik.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Teknik

(Syfte)
Eleverna ska ges möjligheter att ut­veckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, sam­hället och miljön. På så sätt kan eleverna utveckla en teknisk medvetenhet och en förmåga att relatera tekniska lösningar och den egna användningen av tek­nik till frågor som rör hållbar utveckling. Undervisningen ska ge eleverna möj­ligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.

(Centralt innehåll)

 • Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lös­ningar och yrkesval.
 • Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska sy­stem, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transport­system.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?