Tävling – Snöstormen

Den här lektionen handlar om uppdraget Snöstormen och att skapa en presentation med er lösning.

Ämnen

Samhällskunskap, svenska och teknik men självklart går det bra att delta i tävlingen genom andra ämnen också.

Förberedelser

Inled med att arbeta med VVS-huset, hitta felen och lös problemen.

Ni kan också jobba med följande lektioner där ni lär er om VVS och betydelsen av vatten i vårt samhälle:

Var kommer allt vatten ifrån?
Den hållbara skolan
VVS i samhället

Se även filmen: Om värme – så funkar värme och uppvärmning.

Tävlingsuppdraget

En riktigt kall vinter med en ordentlig snöstorm har lamslagit samhället. Minus 40 grader celsius har uppmätts och saker har börjat gå sönder. Vägarna till samhället är avstängda på grund av halka och mycket snö. Ni är därför helt isolerade från närliggande städer.

Välj en byggnad: SKOLA | VÅRDCENTRAL | ÄLDREBOENDE | MATAFFÄR

I byggnaden ni har valt är både vatten och värme utslaget. Det innebär att tillgången till rinnande vatten och fungerande avlopp är obefintlig, dessutom finns ingen värme. Kom ihåg – det är en riktigt kall vinter och ni kan inte få hjälp utifrån.

Uppgift

 • Beskriv olika delar av byggnaden och förklara var man använder vatten och till vad?
 • Vad blir konsekvenserna av uteblivet vatten, värme och avlopp under en längre tid i er byggnad?
 • Varifrån kommer vattnet till byggnaden?
 • Till var leds använt vatten från byggnaden?
 • Hur värms huset upp?
 • Prioritera vilken del i byggnaden som först ska återfå tillgång till vatten, avlopp och värme. Motivera ert val och beskriv vad det betyder för verksamheten att värme och vatten kommer tillbaka.
 • Beskriv vilken utbildning och kunskap som behövs för att jobba med att återställa vattenförsörjningen och värmen. Hur utbildar man sig till VVS-montör?

Gör så här

Steg 1

Arbeta med uppgiften och ta fram er lösning.

Steg 2

Gör en presentation med material som ni själva skapar (text, bilder och tal). Presentationen görs i Powerpoint eller motsvarande program. För att spela in presentationen kan ni använda skärminspelning med ljud. Det går även bra att presentera själva, med eller utan stöd av ett presentationsprogram. Exempelvis kan ni agera framför en presentation i helbild.

Steg 3

Publicera filmen på: Youtube eller Vimeo. Lista filmen som ”offentlig” i Youtube.

Steg 4

Använd Youtube- eller Vimeolänken till filmklippet för att skicka in bidraget till VVS-hjältarna. För att lämna in ett tävlingsbidrag gå till ”skicka in ditt bidrag”.

Steg 5

När filmen är inskickad kommer den att granskas. Ni får sedan ett mejl där vi meddelar om filmen är godkänd att vara med i tävlingen. Deadline för att skicka in filmer är den 28 oktober 2022.

Krav på filmen

Max speltid två minuter. Presentationerna får inte innehålla upphovsskyddat material. Bidrag som innehåller upphovsrättsskyddat material kommer att diskvalificeras. Endast inlämnade filmer via Youtube eller Vimeo accepteras.

KOPPLING TILL KURSPLANER

Samhällskunskap

(Syfte)
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Svenska

(Centralt innehåll)
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Teknik

(Syfte)
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

(Centralt innehåll)

 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?