Torkan i Sverige sommaren 2018

Inledning

Den här lektionen handlar om vattensituationen i Sverige.

Sommaren 2018 är en av de varmaste och torraste somrar vi har upplevt i Sverige. Denna sommar föregicks av somrar med lite nederbörd och låga grundvattennivåer. I augusti 2018 skrev krisinformation.se att 85 kommuner utfärdat bevattningsförbud och över 100 andra uppmanade sina invånare att använda dricksvattnet med försiktighet.

Ämnen

Geografi och svenska

Källor till lektionen

Krisinformation.se

Nyhetsspaning

Arbeta i grupper

 • Leta upp en eller flera nyheter som handlar om torkan under sommaren 2018.
 • Artiklarna ni söker bör relatera till vattentillgång och konsekvenser av brist på vatten.
 • Läsa de artiklar ni valt ut.
 • Sammanfatta innehållet i artiklarna.
 • Sammanställ till en presentation.

Presentationer

 • Avsluta med att grupperna presenterar för klassen.

Avslut i helklass

 • Hur påverkades människor i Sverige av torkan 2018?
 • Hur påverkades djur av torkan?
 • Påverkades du och din familj på något sätt av torkan?
 • Hur påverkas vi om vatten blir en bristvara i Sverige?

Exit ticket

 • Ge exempel på hur människor påverkades av torkan sommaren 2018.

Koppling till kursplaner

Centralt innehåll

Geografi

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet

Svenska

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?