Var kommer allt vatten i från?

Inledning

Den här lektionen handlar om var vattnet vi använder kommer ifrån och hur det renas både innan och efter att vi har använt det.

Ämnen

Biologi och kemi.

Källor till lektionen

Om vatten

Börja med att läsa texten.

Samma vatten som på dinosauriernas tid

Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna seglade i. Jordens vatten kan inte ta slut. Det lånas, används och återförs till vattnets kretslopp. Det är därför viktigt att vi tar hand om vattnet så att även nästa generation, våra barn och barnbarn, kan dricka det!

Det mesta vattnet är salt

Den största delen av vattnet finns i haven och är saltvatten. Bara en liten del av allt vatten som finns på jorden är sötvatten och kan användas till dricksvatten. Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten. Ytvatten finns i glaciärer, sjöar och vattendrag. En tredjedel är grundvatten som bildas genom att vatten rinner ner genom marken. I Sverige använder vi både ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten.

Vatten måste renas

Innan vattnet når din vattenkran har det renats i ett vattenverk. När du sedan har använt vatten rinner det ut i avloppet och till ett reningsverk. I reningsverket renas vattnet innan det får rinna ut i naturen igen.

Vattnet från toaletter, vattenkranar och duschar måste renas innan det kan släppas ut i naturen igen. Det görs i reningsverket. Reningsverket kan rena vattnet från kiss, bajs och toalettpapper. Tyvärr spolas även skräp som öronpetare och tandkrämstuber ner i toaletter och kommer till reningsverket. När avloppsvattnet är rent släpps det tillbaka ut i sjöar och hav.

Filmer

Se film hur reningsverket fungerar (Klaghamn reningsverk),

https://youtu.be/kigoyWyXklE

Se film hur vattenverket fungerar (Bulltofta vattenverk),

https://youtu.be/qSuGt1vjphA

Arbeta i grupper

 • Hur går det till när vatten renas?
 • Hur mycket vatten förbrukar en svensk på en dag?
 • Hur kan man förklara att vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde?
 • Vem ansvarar för vattenförsörjningen i Sverige?
 • Vilka saker som gör du under en dag kräver en fungerande vattenförsörjning?
 • Vad skulle hända om vi inte hade fungerande avlopp?
 • Vart tar det du häller ut i vasken vägen?

Sammanfatta i helklass

Avsluta lektionen med att gå igenom frågorna i helklass.

Exit ticket

 • Ge exempel på ämnen som tas bort ur vattnet i ett vattenverk.

Koppling till kursplaner

Centralt innehåll

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster.

Kemi

 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, väx­ter och människokroppen.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten samt deras koppling till frå­gor om miljö och hälsa, till exempel växthuseffekten, vattenrening och sprid­ning av miljögifter.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?