Ett roligt och viktigt jobb

Inledning

Den här lektionen handlar om de som arbetar med att ordna livsviktiga saker som vatten och avlopp i samhället. VVS-montörer är faktiskt en förutsättning för att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling.

Ämnen

Integrerad SYV.

Källor till lektionen

Fakta

Hjälporganisationen Wateraid menar att utan vatten och system för avlopp stannar världen. För utan vat­ten, system för avlopp och hy­gien kan inte före­tag blom­stra, sjukhus fungera eller barn gå i skolan. De som arbetar med detta kallas VVS-montörer och yrket är alltså avgörande för global utveckling. Vat­ten och system för avlopp är en vik­tig del för att nå de glob­ala målen för håll­bar utveck­ling.

Diskutera i grupper

 • Vad menas med avlopp?
 • Var någonstans tar skolans avloppsvatten vägen?
 • Hur skulle er skolgång påverkas om det inte fanns vatten och system för avlopp?

Fakta

VVS-montör är ett yrke som gör nytta i samhället både för människan och miljön. Människor får möjlighet att använda rent vatten och avlopp så vi kan göra vardagliga saker som att laga mat, gå på toaletten och duscha. Med hjälp av teknik skapar VVS-montörer smarta lösningar som gör att vi kan använda och återanvända vatten på ett sätt som är snällt mot miljön. Till exempel genom lösningar som sparar på vatten.

 • En VVS-montör monterar rör och system som gör att vi får en bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. 
 • VVS-montörer installerar också allt som ingår i ett badrum som toalettstol, badkar och handfat.
 • VVS-montörer arbetar på byggen, hos privatpersoner och alla andra ställen där man behöver ta hand om kranar, rör, vatten, värme, kök och badrum.
 • VVS-montörer behövs överallt i samhället, i bostäder, i sjukhus, kontor och andra byggnader.

Diskutera i grupper

 • På vilka sätt hjälper VVS-montörer människor?
 • Var någonstans behövs VVS-montörer?
 • Vad tror ni skulle hända om VVS-montörer inte fanns?

Exit ticket

 • Vad arbetar en VVS-montör med?

Koppling till kursplaner

Integrerad SYV

Lärare och studie- och yrkesvägledare behöver samarbeta för att integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Det kan till exempel handla om hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och att visa på alternativ till traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund.

Ur Lgr22

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning

Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?